zaterdag 2 december 2017

Waar is Piet?

Versje in thema: Waar is Piet?

Mijter, staf en paard
en een lange witte baard.
Ik ben geen kind,
ik ben de Sint!
Maar waar is Piet?
Ik vind hem niet!