donderdag 1 februari 2018

Jules viert carnaval

Het verhaal van Jules

Het is carnaval op school. Jules verkleedt zich als nar, zijn zus gaat als prinses.
Maar de narrenkap ligt niet meer in de verkleedkist. Treurig gaat Jules naar school.
Maar van wie krijgt hij een narrenkap? Wie is er ook als nar verkleed? Het is de schooldirecteur!